Henkilötietojen käsittely

Nopest/Evju Invest Oy - Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nopest/Evju Invest Oy

Lavanrinne 13

48310 Kotka

info@nopest.fi
+358 50 326 2668

Y-tunnus: 2433049-3

3. Vastaava henkilö

Jaakko Hietaranta, jaakko.hietaranta@evju.fi, puh. 044 551 1024

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde Nopest/Evju Invest Oy:n tai Nopest/Evju Invest Oy:n tuottamien palveluiden tilaaminen.

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeellisia palvelun tuottamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus.

Tietoja voidaan käyttää Nopest/Evju Invest Oy:n toiminnan kehittämiseen.

Käytämme verkkosivustollamme Google Analytics -seurantapalvelua, joka avulla keräämme tietoa kävijöiden liikkumisesta verkkosivustollamme.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö, asiakkaan tiedot

Yritysasiakkaista: y-tunnus, osoite ja muut yhteystiedot, yhteyshenkilöiden nimet, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yksityisasiakkaista: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja toimitus-, laskutus- ja yhteydenotto-osoite.

Kaikista asiakkaista: tiedot tilatuista palveluista, palveluiden käyttötiedot ja laskutustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta saadut tiedot tilauksen yhteydessä.
Nopest/Evju Invest Oy:n laskutusjärjestelmästä ja kirjanpidosta saadut tiedot.

Asiakkaan ilmoittamat tiedot tilauksen tai sopimuksen teon yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Tietojen luovutukset ja siirto ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja käytettään ainoastaan Nopest/Evju Invest Oy:n omassa sisäisessä käytössä palveluiden hallintaan, laskutuksen seurantaan ja markkinoinnin tietolähteenä.
Mitään tietoja ei luovuteta rekisteristä kolmansille tahoille Suomessa, EU tai ETA -alueella tai niiden ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kuin näillä on lakiin perustuva yksilöity vaatimus saada tietoja rekisteristä.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Manuaalinen aineisto: rekisterin mahdollinen manuaalinen tietoaineisto säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa lukituissa kaapeissa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja ohjeita. Rekisterinpitäjän toimitilat ovat lukituissa tiloissa.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot sijatsevat Nopest/Evju Invest Oy:n omassa asiakasjärjestelmässä. Järjestelmä on suojattu erilaisin suojausmenetelmin.

Rekisteriä pääsevät käyttämään Nopest/Evju Invest Oy:n työntekijät henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan vain siltä osin kuin heillä on tarve saada työtehtäviänsä varten tietoja rekisteristä. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä Nopest/Evju Invest Oy:ssä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoonsa, mitä tietoja hänestä on tallennettuna rekisterinpitäjän ylläpitämissä rekistereissä ja oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

Tarkastuspyyntö lähetetään osoitteeseen info@nopest.fi.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Nopest/Evju Invest Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja. Tarkastus toteutetaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pyynnön saapumisesta rekisterinpitäjälle.

10. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan kerran vuodessa, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency