Henkilötietojen käsittely

Anticimex Oy on ostanut 31.3.2023 tehdyllä kaupalla Evju Invest Oy:n Nopest tuholaistorjuntapalveluiden liiketoiminnan. Nopestin asiakkaat siirtyvät Anticimexin palveluiden piiriin 1.4.2023 alkaen.

Anticimex Oy henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietojen käsittelyn pohjana on yhteydenotto tai sopimussuhde Anticimexiin, Anticimexin tuottamien palveluiden tilaaminen tai markkinointiluvan antaminen.

Keräämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia palvelun tuottamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tietoja voidaan käyttää Anticimexin toiminnan kehittämiseen ja tilastolliseen tarkoitukseen.

Anticimexin tietojen käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679) 6(1)f artiklan mukainen oikeutettu etu sekä 6(1)c artiklan mukaiset lakisääteiset velvoitteet.

Tutustu tarkemmin Anticimex Oy:n tietosuojaselosteeseen.

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency